Returpolitik


Fortrydelsesret

Du har normalt 30 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet, hvorefter du omgående skal returnere varen til os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Returnering

Vær opmærksom på: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du returnerer dem senest 14 dage efter, du har fortrudt.
Du har det fulde ansvar fra varens stand ved returnering, så sørg for at de er forsvarligt indpakket – gem derfor kvittering fra speditør samt evt. ”Track & Trace” nr.
Vi betinger os, at returvarer returneres i den original emballage, da denne er en væsentlig del af varens samlede værdi!
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling ved returnering

Du kan miste dit returbeløb, helt eller delvist, hvis varens værdi er forringet fx fordi:

  • Du reelt har taget varen i brug
  • Den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
  • Du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m

Når vi modtager den returnerede vare, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt ved købet, inden for 20 dage.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføre købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

Reklamation

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du har krav på, at få mangelfulde varer repareret eller ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du har jvf. loven 24 mdrs. reklamationsret.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og max. 2 uger efter fejlen blev opdaget.
Reklamationen er betinget af at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du kan reklamere ved at kontakte os personligt, via mail eller telefon.
For at vi kan vurdere din reklamation, skal vi bede dig om :

  1. Send en kort beskrivelse af, hvordan skaden eller defekten er opstået til: info@kalkknuser.dk.
  2. For at dokumentere defekten skal du sammen med beskrivelsen sende et par billeder. Defekten skal fremgå tydeligt på minimum ét af billederne. og mindst et af billederne skal vise hele produktet.
  3. Send billederne pr. mail.
  4. Oplys venligst hvilket ordrenummer varen er købt på – eller vedlæg kopi af ordrebekræftelse/kvittering.
  5. Efter vi har din reklamation (incl. fotos), behandler vi den hurtigst muligt.

Klageadgang

Klage over køb, skal rettes til vores mail adresse: info@kalkknuser.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Lovvalg: Køb af varer på www.kalkknuserwebshop.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.